Disciplines

  • Inventarisatie
  • Welke informatie moet gesynchroniseerd worden en waar kan deze informatie worden gevonden in de huidige softwarepakketten?

  • Engineering
  • Realiseren synchronisatieservice voor het uitwisselen van informatie tussen webshop en software welke door klant wordt gebruikt.

  • Installatie
  • Installeren Windows Service voor het synchroniseren van informatie tussen diverse systemen en softwarepakketten.

  • Oplevering
  • Volledig functionerende oplossing geleverd aan klant, volgens planning en binnen budget.

Projectomschrijving

De opdrachtgever voor deze opdracht werkt met verschillende softwarepakketten voor het plaatsen en verwerken van orders. Het invoeren van de informatie en het afhandelen van orders gebeurde veelal nog handmatig. De wens was om dit grotendeels te automatiseren. Daarbij moeten de controles die nu met de hand worden uitgevoerd geautomatiseerd worden, en dient er wekelijkse een management- en statusrapport te worden aangeleverd.

Als eerste heeft JéPé IT de huidige werkwijze in kaart gebracht en daarna in samenwerking met de klant een plan van aanpak opgesteld. Op basis daarvan is een functioneel ontwerp met kostenraming en planning opgesteld.

De oplossing is geleverd in de vorm van een door JéPé IT ontwikkelde synchronisatieservice.

De klant is tevreden met het resultaat en is vooral aangenaam verrast door het volgens planning en binnen budget opleveren van deze kwalitatief hoogwaardige oplossing.