Bij systeemstoringen gaat er nogal eens data verloren

In voorkomende gevallen weten de professionals van JéPé IT vaak raad: Het terughalen van data is een discipline die zij beheersen.

Bel ons bij verlies van data. Wij zetten ons beste beentje voor om uw documenten terug te halen.

Tel: 0113 – 218 428

JéPé IT Data recovery

Data recovery staat voor het terugwinnen van data die verloren is gegaan en dit kan voorkomen bij alle types datadragers. De oorzaken variëren van softwarematige problemen tot en met blikseminslag, water- of brandschade en last but not least door menselijke fouten: waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Geheimhouding

Als professioneel IT-bedrijf gaan wij uiteraard discreet met uw data om. Onze werkomgeving is zo ingericht dat uw veiligheid en privacy gewaarborgd is. Ook kunt u ons altijd vragen om een ondertekende geheimhoudingsverklaring.

Wat moet ik doen als mijn mediadrager crasht?

Noteer wat er precies gebeurd is, in de best mogelijke volgorde. Maak een overzicht van de  meest actuele acties die zijn uitgevoerd. Wij raden het u niet aan om zelf pogingen tot herstel te ondernemen. De kans dat u de schade verergert is reëel.

U kunt uw crash via de mail melden en u kunt ons ook bellen. Hierna stellen wij een diagnose om te onderzoeken wat wij aan het probleem kunnen doen en wat de te verwachte kosten zijn.