Garantie

Op al onze nieuwe producten bieden wij een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten.
Wanneer de wettelijke garantietermijn langer is dan 1 jaar geldt deze wettelijke garantietermijn. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat u er als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Op gebruikte producten en reparaties geven wij een afwijkende garantietermijn van 3 maanden, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke rechten van u als consument. JéPé IT garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Ons retouradres is: Smithweg 1-29, 4462 HC, Goes

Let op!
Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Zichttermijn & retourrecht

Volgens de Wet Koop op Afstand heeft een particulier die een online aankoop doet recht op een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kunt u het product aan ons retourneren of aangeven dat u dat wilt doen. Na die melding heeft u dan nog 14 dagen om het product terug te sturen. Als het teruggestuurde product beschadigingen vertoond dan zal waardevermindering worden toegepast. Het is handig om uw retourzending eerst aan te melden via onderstaand formulier of via info@jepe-it.nl. U dient het artikel voldoende gefrankeerd en degelijk verpakt naar ons op te sturen, dit kan bijvoorbeeld via PostNL, op deze pagina vindt u meer informatie over de tarieven voor het retourzenden van uw product. Wij vergoeden de verzendkosten voor het retourzenden niet.

Tijdens de zichttermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dan ontvangen wij graag het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan retour. JéPé IT behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het product door gebruik beschadigd is of er reeds gebruik is gemaakt van diensten of abonnementen.

Uitzondering op het recht van retour is de levering van software, deze wordt verzegeld aan u geleverd en kunnen wij alleen retour nemen indien het zegel onbeschadigd en de software ongebruikt is. Digitaal geleverde software (licenties) kunnen wij in geen geval retour nemen

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroepingsaanvraag zullen wij het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending aan u terugbetalen, mits wij de retourzending hebben ontvangen of u aan kunt tonen dat de retourzending is verzonden.

Deze retourregeling geldt alleen voor particuliere aankopen en dus niet voor online aankopen die zijn gedaan onder een bedrijfsnaam.

U kunt u retouraanvraag indienen via onderstaand formulier of via het Europese modelformulier voor herroeping.

Formulier voor herroeping
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroep
Wij delen u hierbij mede dat wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/de levering van de volgende dienst herroepen
Bezig met versturen